« Grįžti

Kokios skolos laikomos beviltiškomis skolomis ir, ar mokėtina PVM suma gali būti mažinama pripažintoms beviltiškoms skoloms priskiriama pardavimo PVM suma?

Atnaujinimo data: 2012-10-22
Ši informacija skelbiama:
[1.8.15.1] Mokėtino į biudžetą PVM apskaičiavimas (89; 89-1 str.)
Registracijos numeris   KD-7760   Data   2012.10.22

 

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89-1 straipsnio nuostatas, apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma gali būti mažinama pripažintoms beviltiškoms skoloms (įskaitant pardavimo PVM) 89-1 straipsnio nustatyta tvarka  priskiriama pardavimo PVM suma. Šios nuostatos taikomos pardavimo PVM sumoms, apskaičiuotoms ir deklaruotoms PVM įstatymo nustatyta tvarka nuo 2012 m. sausio 1 dienos.

Beviltiška skola yra laikomas gautinas atlygis už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, jeigu tokio atlygio PVM mokėtojas negali susigrąžinti:

praėjus ne mažiau kaip 12 paskutinių kalendorinių mėnesių nuo tiekiamų prekių ir (arba) teikiamų paslaugų apmokestinimo momento ir jeigu skolai priskiriama pardavimo PVM suma už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas buvo apskaičiuota ir deklaruota arba

skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu, arba

skolininkas yra likviduotas, arba

kai skolininkas yra bankrutavęs.

Skolų beviltiškumą ir pastangas šioms skoloms susigrąžinti PVM mokėtojas turi įrodyti vadovaudamasis Finansų ministro 2002-02-11 įsakymu Nr. 40 patvirtintomis skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių nuostatomis.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 89-1 str.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 40 „DĖL SKOLŲ BEVILTIŠKUMO BEI PASTANGŲ SUSIGRĄŽINTI ŠIAS SKOLAS ĮRODYMO IR BEVILTIŠKŲ SKOLŲ SUMŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"