« Grįžti

Ar gali fizinis asmuo PVM mokėtojas pateikti AVMI prašymą pakeisti mokestinį laikotarpį?

Atnaujinimo data: 2013-10-17
Ši informacija skelbiama:
[1.8.16.1.1] Mokestinis laikotarpis (84 str.)
Registracijos numeris   KD-3872   Data   2013.10.17

 

Taip, jis turi teisę kreiptis į VMI su prašymu pakeisti mokestinį laikotarpį.

1. Mokestinis laikotarpis gali būti pakeistas į kalendorinį mėnesį nuo kito (po prašymo pateikimo) kalendorinio pusmečio pradžios, t. y.:

nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos (kai Prašymas buvo pateiktas iki einamųjų kalendorinių metų birželio 30 dienos)

arba

nuo sekančių kalendorinių metų sausio 1 dienos (kai Prašymas buvo pateiktas nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dienos).

Naujai PVM mokėtojais įregistruotiems fiziniams asmenims – nuo jų įregistravimo PVM mokėtojais datos;

2. Kalendorinio pusmečio mokestinis laikotarpis gali būti pakeistas nuo kito (po prašymo pateikimo) kalendorinio pusmečio pradžios, t. y.:

nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos (pasibaigus einamųjų metų pirmam pusmečiui)

arba

nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos (pasibaigus einamųjų kalendorinių metų antram pusmečiui).

Prašymą asmuo gali pateikti tokiais būdais:

1. prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;

2. tiesiogiai įteikti arba išsiųsti paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI) pagal asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresą  arba VMI prie FM (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 84 str. 4 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 147 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMO