« Grįžti

Iki kada juridinis asmuo, turintis teisę taikyti kalendorinio pusmečio mokestinį laikotarpį, turi pateikti prašymą VMI?

Atnaujinimo data: 2013-10-17
Ši informacija skelbiama:
[1.8.16.1.1] Mokestinis laikotarpis (84 str.)
Registracijos numeris   KD-7289   Data   2013.10.17

 

Prašymas nustatyti kalendorinio pusmečio PVM mokestinį laikotarpį turi būti  pateiktas iki prašomo PVM mokestinio laikotarpio taikymo pradžios, t.y. iki birželio 30 d. arba gruodžio 31 d.

Naujai PVM mokėtojais įregistruoti asmenys, pageidaujantys, kad jiems iš karto po įregistravimo PVM mokėtoju būtų nustatytas kalendorinio pusmečio PVM mokestis laikotarpis, Prašymą gali pateikti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po įregistravimo PVM mokėtoju, 15 dienos.

Prašymą asmuo gali pateikti tokiais būdais:

1. prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;

2. tiesiogiai įteikti arba išsiųsti paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pagal buveinės adresą arba VMI prie FM (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 84 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 147 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMO