« Grįžti

Kada mokestiniu laikotarpiu galima laikyti kalendorinį pusmetį?

Atnaujinimo data: 2014-12-15
Ši informacija skelbiama:
[1.8.16.1.1] Mokestinis laikotarpis (84 str.)
Registracijos numeris   KD-3809   Data   2009.12.15

 

1. Jeigu visos PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 60 000 eurų (iki 2014-12-31 – 200 000 Lt), toks PVM mokėtojas turi teisę pateikti mokesčio administratoriui prašymą mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį. Kreiptis į mokesčio administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį turi teisę ir naujai įsteigti PVM mokėtojai, kurie numato, kad einamaisiais kalendoriniais metais jų pajamos iš ekonominės veiklos neviršys šioje dalyje nurodyto dydžio.

Jeigu mokestiniu laikotarpiu pasirenkamas kalendorinis pusmetis, mokestinis laikotarpis PVM mokėtojo prašymu gali būti pakeistas ne anksčiau kaip kalendoriniam pusmečiui pasibaigus.

2. Fizinio asmens PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, jeigu fizinis asmuo nesikreipia į vietos mokesčio administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį mėnesį.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 84 str. 2 ir 4 dalys
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 147 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMO