« Grįžti

Kurį mokestinį laikotarpį turi taikyti PVM mokėtojai, įsigyjantys prekių iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų, arba įsigyjantys paslaugų šalies teritorijoje iš kitos valstybės narės PVM mokėtojos?

Atnaujinimo data: 2014-12-17
Ši informacija skelbiama:
[1.8.16.1.1] Mokestinis laikotarpis (84 str.)
Registracijos numeris   KD-3880   Data   2010.01.05

 

PVM mokėtojai, įsigyjantys prekių iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų, taip pat nuo 2010-01-01 įsigyjantys  paslaugų,  kurias  šalies  teritorijoje  teikia  kitos valstybės narės  PVM  mokėtojai  ir  už  kurias  šių  paslaugų pirkėjai PVM įstatymo   95   straipsnio  2  dalyje  nustatyta  tvarka  privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, turi taikyti kalendorinio mėnesio mokestinį laikotarpį, išskyrus tuos PVM mokėtojus, kurie taiko specialią elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemą.

Vadinasi, PVM mokėtojai, kurių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis ir kurie pusmečio bėgyje iš kitų valstybių narių įsigyja prekių ar paslaugų šalies teritorijoje iš kitos valstybės narės PVM mokėtojų, netenka teisės mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį ir turi pateikti ne tik to mėnesio, kurį įsigijo prekių, PVM deklaraciją, bet ir visų kalendorinio pusmečio mėnesių PVM deklaracijas.

PVM mokėtojai, kurių mokestinis laikotarpis yra kitoks negu kalendorinis mėnuo (išskyrus kalendorinį pusmetį), už tą mėnesį, kurį įsigyja prekių iš kitų valstybių narių, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos turi pateikti kalendorinio mėnesio PVM deklaraciją.

Už laikotarpį tarp kito mokesčio laikotarpio pradžios ir kalendorinio mėnesio mokesčio pradžios bei už laikotarpį nuo kalendorinio mėnesio pabaigos ir kito mokestinio laikotarpio pabaigos turi būti pateikiamos atskiros PVM deklaracijos (FR0600 forma) kaip kito laikotarpio PVM deklaracijos.

Jeigu PVM mokėtojai daugiau neplanuoja įsigyti prekių iš valstybių narių ar paslaugų,  kurias  šalies  teritorijoje  teikia  kitos valstybės narės  PVM  mokėtojai, ar neplanuoja įsigyti paslaugų šalies teritorijoje iš kitos valstybės narės PVM mokėtojos  ir vėl nori taikyti kalendorinio pusmečio PVM mokestinį laikotarpį, jie turi vietos mokesčių administratoriui pateikti prašymą leisti taikyti kalendorinio pusmečio mokestinį laikotarpį.

Prašymas nustatyti kalendorinio pusmečio PVM mokestinį laikotarpį turi būti pateiktas – ne anksčiau kaip kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, t. y. nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos (pasibaigus einamųjų metų pirmam pusmečiui) arba nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos (pasibaigus einamųjų kalendorinių metų antram pusmečiui).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 84 str. 7 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 147 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMO