« Grįžti

Kada, kur ir kokiu būdu gali būti pateikta ataskaitos FR0617K forma?

Atnaujinimo data: 2018-01-04
Ši informacija skelbiama:
[1.8.16.5] Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema...
Registracijos numeris   KD-4003

Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaita (FR0617K forma) turi būti pateikta iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos.

Likviduojami asmenys turi pateikti – per 20 dienų po asmens išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos arba iki likvidavimo dienos, kai asmuo likviduojamas greičiau nei per 20 dienų po išregistravimo iš PVM mokėtojų. Nuo 2016-10-01 likviduojami asmenys ataskaitą turi pateikti iki likvidavimo dienos.

Iki šios datos kalendorinio mėnesio FR0617K  formą privalo pateikti ir tie asmenys, kurių PVM mokestinis laikotarpis yra ne kalendorinis mėnuo, o pusmetis ar kitoks.

Atkreipiamas dėmesys, kad nuo 2018-01-01 ataskaitą galima pateikti tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema.

Nuo 2014 metų, teikiant sausio mėnesio mokestinio laikotarpio duomenis (taip pat tikslinant 2014 m. sausio mėn. ir vėlesnių laikotarpių duomenis) turi būti teikiama FR0617K forma, kurios pildymo ir pateikimo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2013-11-29 įsakymu Nr. VA-87.

Nuo 2016-10-01 VMI prie FM viršininko 2013-11-29 įsakymas Nr. VA-87 pripažintas netekusiu galios. FR0617K formos pildymo ir pateikimo tvarka reglamentuota VMI prie FM viršininko 2016-05-26 įsakymu Nr. VA-73.

Atkreipiamas dėmesy, kad  nuo 2017-01-01 apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą) įsiregistravę Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais, šalies teritorijoje įsigiję žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema  neprivalo teikti šios formos, jeigu jie VMI teikia PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis pagal Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 99 str. 3 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymas Nr. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 9 ir 11 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-09 įsakymas Nr. VA-135 „DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, JŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO IR MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ TEISĖS AKTUOSE NURODYTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO", 3 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2016-05-26 įsakymas Nr. VA-73 DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO