« Grįžti

Kuris teisės aktas reglamentuoja PVM ataskaitos FR0617K formos laukelių pildymą?

Atnaujinimo data: 2016-07-20
Ši informacija skelbiama:
[1.8.16.5] Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema...
Registracijos numeris   KD-4008   Data   2013.12.07

 

Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų,kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617 formos užpildymas reglamentuotas VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29).

FR0617 forma naudojama teikiant 2013 m. gruodžio mėn. mokestinio laikotarpio duomenis ir tikslinant 2013 m. gruodžio mėn. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pateiktas FR0617 formas.

Nuo 2014 metų, teikiant sausio mėnesio mokestinio laikotarpio duomenis (taip pat tikslinant 2014 m. sausio mėn. ir vėlesnių laikotarpių duomenis) turi būti teikiama FR0617K forma, kurios pildymo ir pateikimo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2013-11-29 įsakymu Nr. VA-87.

Nuo 2016-10-01 VMI prie FM viršininko 2013-11-29 įsakymas Nr. VA-87 pripažintas netekusiu galios. FR0617K formos užpildymo, teikimo ir tikslinimo tvarką reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2016-05-25 įsakymas VA-73.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 99 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymas Nr. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 58-65 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2016 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. VA-73 DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO