« Grįžti

Ar PVM mokėtojas, norėdamas susigrąžinti PVM, privalo pateikti prašymą?

Atnaujinimo data: 2012-12-15
Ši informacija skelbiama:
[1.8.17] PVM (įskaitant avansą) sumokėjimas į biudžetą, įskaitymas ir...
Registracijos numeris   KD-3616   Data   2012.12.15

 

PVM  grąžinimui, PVM mokėtojas privalo pateikti užpildytą Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) formą FR0781.

PVM skirtumo susidarymui pagrįsti be nurodytojo prašymo vietos mokesčio administratorius gali paprašyti kitų dokumentų, iš kurių galima spręsti apie susidariusias prielaidas grąžinti PVM skirtumą.

Tai galėtų būti dokumentai, patvirtinantys:

- 0 procentų PVM tarifo taikymo pagrįstumą;

- PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkte nurodytų prekių tiekimą ir paslaugų teikimą;

- ilgalaikio turto įsigijimą, importą;

- medžiagų, žaliavų ar paslaugų, skirtų ilgalaikio turto pasigaminimui ir (arba) nebaigtai statybai, įsigijimą arba importą;

- degalų, trąšų, sėklų, pašarų, priemonių nuo kenkėjų ir piktžolių įsigijimą arba importą;

- importo PVM sumokėjimą.

Mokesčių administratorius turi teisę gauti iš mokesčio mokėtojo deklaracijas, paaiškinimus ir dokumentus apie turto įsigijimo šaltinius, taip pat paaiškinimus apie kitas aplinkybes, jeigu to reikia mokesčio apskaičiavimo teisingumui nustatyti.

Nepateikus prašomų dokumentų vietos mokesčio administratorius prašymo nenagrinėja, o nustato terminą dokumentams pateikti. Jei per nustatytą terminą šie dokumentai nepateikiami, prašymas grąžinamas PVM mokėtojui nenagrinėtas.

Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 ir 12 dalies nuostatas mokesčio administratorius privalo PVM mokėtojui PVM skirtumą (jo likutį) grąžinti per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti PVM skirtumą gavimo dienos, o kai atliekamas mokesčio mokėtojo mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos grąžinimu susiję klausimai yra sudedamoji mokesčių administratoriaus atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis – ne vėliau kaip per 20 dienų po mokesčio administratoriaus sprendimo pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta, - pažymos apie tai), įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-07 įsakymas Nr. VA-186 „DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)"