« Grįžti

Ar galima taisyti PVM sąskaitą faktūrą?

Atnaujinimo data: 2012-11-16
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.1] Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita...
Registracijos numeris   KD-6374   Data   2012.11.16

 

Mokesčiams apskaičiuoti naudojami apskaitos dokumentai turi būti surašyti įskaitomai, be trynimų, rašikliu (rašalu) arba techninėmis priemonėmis. Klaidingi apskaitos dokumentų įrašai, laikantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo apribojimų, taisomi taip: klaidingas tekstas ar skaičiai perbraukiami taip, kad juos būtų galima perskaityti, ir visuose egzemplioriuose (dalyse) įrašomas teisingas tekstas. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti taisymą atlikusio įgalioto asmens parašas ir taisymo data.

Jeigu išrašymo metu mokesčiams apskaičiuoti naudojami apskaitos dokumentai sugadinami, jie iš karto žymimi žodžiu Anuliuota, nurodoma anuliavimo data ir anuliavimas patvirtinamas dokumentą išrašiusio asmens parašu. Asmuo anuliuotus ir panaudotus mokesčiams apskaičiuoti naudojamus apskaitos dokumentus saugo laikydamasis Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

Teisės aktai
LRS  Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 18 str.
LRS  LRV 2002-05-29 nutarimas Nr.780 „DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 30-31 p.