« Grįžti

Kada turi būti išrašyta PVM sąskaita faktūra?

Atnaujinimo data: 2013-11-12
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.1] Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita...
Registracijos numeris   KD-3450   Data   2013.11.12

Prekių teikimo ir paslaugų teikimo atvejai

Kada turi būti išrašyta PVM sąskaita faktūra

Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo atvejais

nedelsiant po prekių patiekimo ar paslaugų suteikimo fakto (t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti).

Ilgalaikių paslaugų (t. y. paslaugų, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos ar pan.) teikimo atvejais

ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos, 10 dienos.

Ilgalaikio elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos tiekimo atvejais

ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo patiektos prekės, 10 dienos.

Bankai ir kitos kredito įstaigos, teikiančios PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytas PVM neapmokestinamas paslaugas

ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po metų, kuriais buvo suteiktos  paslaugos, sausio mėn. 10 d. bankai turi teisę išrašyti vieną bendrą per kalendorinius metus suteiktų paslaugų PVM sąskaitą faktūrą.

Jeigu prekių tiekimas (paslaugų teikimas) vyksta tarp valstybių narių

ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės (įskaitant ilgiau negu vieną kalendorinį mėnesį tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas), 15 dienos.

Šios nuostatos taikomos tokiais atvejais:

a) kai į kitą valstybę narę tiekiamos prekės, kurių tiekimui taikomas 0 procentų PVM tarifas (PVM įstatymo VI skyriaus nuostatos arba iš esmės joms tolygios kitos valstybės narės teisės aktų nuostatos);

b) arba kai teikiamos paslaugos, už kurias prievolė PVM pagal PVM įstatymo 95 straipsnio nuostatas arba joms tolygias kitų valstybių narių nuostatas atitinkamai šalies teritorijoje arba kitoje valstybėje narėje apskaičiuoti ir sumokėti tenka jų pirkėjui (arba tektų jų pirkėjui, jeigu prekės nebūtų neapmokestinamos PVM ar apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą).

Nuolatines ir ilgalaikes paslaugas teikiantys ūkio subjektai už suteiktas paslaugas ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims

ne ilgesnio kaip 2 mėnesių laikotarpio apskaitos dokumentus turi išrašyti ir pateikti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po nurodytojo laikotarpio, 10 dienos.

Jeigu bendra sąskaita faktūra įforminami visi per tam tikrą laiką įvykę prekių tiekimai ar paslaugų teikimai

nedelsiant (tą patį kalendorinį mėnesį pabaigus tiekti visas prekes (teikti visas paslaugas)), per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti.

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-05-24 nutarimas Nr. 716 „DĖL NUOLATINIŲ IR ILGALAIKIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PATEIKIMO (IŠSIUNTIMO) ŪKINE VEIKLA NESIVERČIANTIEMS FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS PATVIRTINIMO"
LRS  PVMĮ 79 str.
LRS  LR Finansų ministro 2002 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 157 "DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU NEAPMOKESTINAMŲ FINANSINIŲ PASLAUGŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 28 STRAIPSNIO 1-4 DALYSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO"