« Grįžti

Kas turi išrašyti PVM sąskaitas faktūras už tiekiamą žemės ūkio produkciją?

Atnaujinimo data: 2013-01-16
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.1] Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita...
Registracijos numeris   KD-3538   Data   2013.01.16

 

PVM sąskaitas faktūras už tiekiamą žemės ūkio produkciją turi išrašyti žemės ūkio produkcijos perdirbėjai, kai jie žemės ūkio produkciją superka:

1. iš asmenų, PVM mokėtojų, besiverčiančių žemės ūkio veikla (įskaitant žemės ūkio bendroves, PVM mokėtojas),

2. iš ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema.

Tuo atveju, kai žemės ūkio produkcijos perdirbėjai (PVM mokėtojai ir ne PVM mokėtojai) žemės ūkio produkciją perka iš minėtų asmenų (išskyrus ūkininkus, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema), ne PVM mokėtojų, tai žemės ūkio produkcijos perdirbėjai turi išrašyti ne PVM sąskaitą faktūrą, o sąskaitą faktūrą.

Tiekiamos žemės ūkio produkcijos PVM sąskaitas faktūras turi išrašyti žemės ūkio produkcijos supirkėjai (tarpininkai, kurie perparduoda supirktą žemės ūkio produkciją žemės ūkio produkcijos perdirbėjams, didmenininkams, kurie žemės ūkio produkciją eksportuoja arba tiekia į kitas ES valstybes arba perparduoda kitiems ūkio subjektams ir pan.), PVM mokėtojai, kai jie perka žemės ūkio produkciją:

1. iš asmenų, PVM mokėtojų, besiverčiančių žemės ūkio veikla,

2. iš ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema.

Tuo atveju, kai žemės ūkio produkcijos supirkėjai (PVM mokėtojai ir ne PVM mokėtojai) žemės ūkio produkciją perka iš asmenų, ne PVM mokėtojų, besiverčiančių žemės ūkio veikla, tai žemės ūkio produkcijos supirkėjai turi išrašyti ne PVM sąskaitas faktūras, o sąskaitas faktūras.

Ūkininkui, kuriam taikomas PVM kompensacinio tarifo schema, visais atvejais PVM sąskaitas faktūras turi išrašyti žemės ūkio produkcijos pirkėjas, nesvarbu, kam tas ūkininkas tiekia žemės ūkio produkciją: perdirbėjams, tarpininkams, prekybinėms bendrovėms, visuomeninio maitinimo įmonėms ar kitiems.

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 79 str. 9 d.