Kokiu dokumentu įforminamas žemės ūkio produkcijos tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pirkėjui, kai prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ir kas dokumentą išrašo?

Atnaujinimo data: 2013-12-02
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.1] Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita...
Registracijos numeris   KD-3535   Data   2013.12.02

 

Ūkininko žemės ūkio produkcijos tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas turi būti įforminamas:

- PVM sąskaitas faktūra, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas yra PVM mokėtojas.

PVM sąskaitą faktūrą išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas, PVM mokėtojas, nesvarbu, kam tas ūkininkas tiekia žemės ūkio produkciją: perdirbėjams, tarpininkams, prekybinėms bendrovėms, visuomeninio maitinimo įmonėms ar kitiems.

- laisvos formos dokumentu, kai žemės ūkio produkcija tiekima ir (arba) paslaugos teikiamos apmokestinamiesiems asmenims, ne PVM mokėtojams, neapmokestinamiesiems Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, neįregistruotiems Lietuvos Respublikos PVM mokėtojais, užsienio valstybių apmokestinamiesiems ar neapmokestinamiesiems juridiniams ir fiziniams asmenims, neįregistruotiems Lietuvos Respublikos PVM mokėtojais.

Laisvos formos dokumente turi būti nurodyti Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. bei VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakyme Nr. VA-47 nustatyti rekvizitai.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 79 str. 9 d.
LRS  Buhalterinės apskaitos įstatymas, 13 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-04-08 įsakymas Nr. VA-47 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS IR/AR PASLAUGŲ PARDAVIMO LAISVOS FORMOS APSKAITOS DOKUMENTO PAPILDOMŲ REKVIZITŲ NUSTATYMO"