« Grįžti

Kuriais atvejais išrašoma PVM sąskaita faktūra?

Atnaujinimo data: 2013-11-18
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.1] Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita...
Registracijos numeris   KD-3417   Data   2013.11.18

 

Įvykusį prekių tiekimą (paslaugų teikimą) apmokestinamasis asmuo privalo įforminti PVM sąskaita faktūra pats arba užtikrinti, kad tai padarytų pirkėjas arba trečiasis asmuo.

PVM sąskaita faktūra turi būti išrašoma neatsižvelgiant į tai, ar prekės (paslaugos) apmokestinamos PVM, ar ne, ar PVM mokėtojo patiektos prekės arba suteiktos paslaugos pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas.

PVM sąskaita faktūra išrašoma įforminant prekių tiekimą ar paslaugų teikimą kitam apmokestinamajam asmeniui arba juridiniam asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo.

Prekių tiekimą arba paslaugų teikimą prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo vardu gali įforminti šių prekių arba paslaugų pirkėjas, arba trečiasis asmuo, tačiau tik tuo atveju, kai yra išankstinis tiekėjo (teikėjo) ir pirkėjo susitarimas. Susitarimas gali būti išreikštas žodžiu arba raštu. Svarbu, kad abi šalys galėtų įrodyti, jog išankstinis susitarimas buvo sudarytas.

Kai tiekiama nauja transporto priemonė neatsižvelgiant į tai, kokiam asmeniui ji tiekiama, PVM sąskaitą faktūrą privalo išrašyti ir asmuo, kuris nėra PVM mokėtojas (viešoji įstaiga, biudžetinė įstaiga, įsigijęs verslo liudijimą fizinis asmuo, bankas ar draudimo įstaiga, fizinis asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos (gyventojas) ir kiti).

Kai tiekiama žemės ūkio produkcija, PVM sąskaitą faktūrą išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas.

PVM sąskaita faktūra įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas) PVM įstatymo 5, 6, 8 ir 9 straipsniuose nurodytais atvejais:

- prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti (5 str.);

- paslaugų teikimas privatiems poreikiams tenkinti (8 str.);

- ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas (6 str.);

- tam tikrais atvejais prekių tiekimas (paslaugų teikimas), nurodytas 9 str.

Prekių tiekimas (paslaugų teikimas) fiziniam asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo (išskyrus LRV nutarime Nr.780, nurodytus atvejus).

Avanso gavimas (jeigu pagal PVMĮ 14 str. nuostatas nuo gauto avanso turi būti apskaičiuojamas PVM).

Prekių tiekimas šalies teritorijoje pagal PVMĮ 12 str. 3 dalies nuostatas (kai kitos ES valstybės PVM mokėtojas, Lietuvoje įsiregistruoja PVM mokėtoju nuotolinei prekybai Lietuvoje vykdyti).

Prekių tiekimas, kuriam pagal 49 str. taikomas 0 procentų PVM tarifas.

Jeigu teikiamos draudimo ar finansinės paslaugos, PVM sąskaita faktūra išrašoma tik, jeigu:

• paslaugos teikiamos Lietuvoje,

• paslaugas teikia LR apmokestinamasis asmuo arba

• paslaugas teikia užsienio apmokestinamasis asmuo per padalinį, esantį Lietuvoje.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 79 str.