« Grįžti

Kuriais atvejais prekių (paslaugų) pardavėjai gali išrašyti vieną bendrą PVM sąskaitą faktūrą?

Atnaujinimo data: 2012-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.1] Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita...
Registracijos numeris   KD-3937   Data   2012.12.16

 

Visi per tam tikrą laiką įvykę prekių tiekimai ar paslaugų teikimai, už kuriuos prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda tą patį kalendorinį mėnesį, gali būti įforminami bendra PVM sąskaita faktūra. Tokioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma informacija apie keletą kartų atskirai patiektas prekes arba suteiktas paslaugas. Tačiau bendrus šiems tiekimams (teikimams) PVM sąskaitos faktūros rekvizitus (išrašymo datą, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodą ir kt.) pakanka nurodyti tik vieną kartą. Tokia bendra PVM sąskaita faktūra turi būti išrašyta nedelsiant (tą patį kalendorinį mėnesį pabaigus tiekti visas prekes (paslaugas)), per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti.

Tuo atveju, kai mažmeninėje degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) prekyboje, parduodant prekes (paslaugas), už kurias prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda tą patį kalendorinį mėnesį, pirkėjui paprašius ir pateikus kasos aparato kvitus, išrašoma viena per mėnesį parduotų prekių (paslaugų) PVM sąskaita faktūra, ji taip pat turi būti išrašyta nedelsiant, per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti.

Pirkėjui susitarus su pardavėju, gali būti išrašyta viena bendra per mėnesį parduotų prekių (paslaugų), už kuriuos prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda tą patį kalendorinį mėnesį, PVM sąskaita faktūra ir tuo atveju, kai kasos aparato kvitas yra laikomas PVM sąskaita faktūra. Šiuo atveju pirkėjas neprivalo pateikti pardavėjui kvitų, nes kvitai į šią PVM sąskaitą faktūrą paprastai įtraukiami pagal pardavėjo kompiuterinės programos duomenis. Tokiu atveju PVM atskaita galima tik pagal šią PVM sąskaitą faktūrą, o kvitai nelaikomi PVM sąskaitomis faktūromis. Tokia PVM sąskaita faktūra taip pat turi būti išrašoma nedelsiant, per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti.

Bankai ir kitos kredito įstaigos, teikiančios PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytas PVM neapmokestinamas paslaugas, turi teisę ne vėliau kaip iki sausio mėnesio 10 dienos kitų metų, einančių po metų, kuriais buvo suteiktos PVM neapmokestinamos finansinės paslaugos, išrašyti vieną bendrą per kalendorinius metus suteiktų paslaugų PVM sąskaitą faktūrą.

Advokatai, PVM mokėtojai, veikiantys partnerystės pagrindais, turi teisę bendrai patiektas prekes ir/arba suteiktas paslaugas įforminti viena PVM sąskaita faktūra. Tačiau kai Lietuvoje partnerystės pagrindais veikiantys advokatai į kitą valstybę narę tiekia prekes arba teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatas nelaikomas suteiktomis šalies teritorijoje, tai viena PVM sąskaita faktūra neišrašoma.

Notarai, PVM mokėtojai, dirbantys pagal bendros veiklos sutartį notarų biure, vienos PVM sąskaitos faktūros išrašyti negali.

Bendros PVM sąskaitos faktūros įforminimo atvejų, reikalavimų šių PVM sąskaitų faktūrų rekvizitams ir pirkimo PVM sąskaitose faktūrose nurodytų PVM sumų priskyrimo taisyklės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1K-207.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 79 str.
LRS  LR finansų ministro 2004 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1K-207 "DĖL BENDROS PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS ĮFORMINIMO ATVEJŲ, REIKALAVIMŲ ŠIŲ PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REKVIZITAMS IR PIRKIMO PVM SĄSKAITOSE FAKTŪROSE NURODYTŲ PVM SUMŲ PRISKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" II dalis 4, 5, 6, 7, 8 punktai