Kuriuo atveju avanso gavimas įforminamas PVM sąskaita faktūra?

Atnaujinimo data: 2012-11-18
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.1] Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita...
Registracijos numeris   KD-3436   Data   2012.11.18

 

Pagal PVM įstatymo 14 straipsnio nuostatas, jeigu prekių (paslaugų) tiekimo sutartyje yra numatyta gauti avansą, t. y. numatyta, kad už prekes (paslaugas) pirkėjas visiškai ar iš dalies sumokės iš anksto, tai prekių (paslaugų) tiekėjui prievolė nuo gauto avanso apskaičiuoti PVM atsiranda, jeigu pagal sutarties sąlygas šios prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos.

Tuo atveju, kai yra tiekiamos prekės į kitą valstybę narę ir gaunamas avansas, kai tokiam tiekimui taikomos PVM įstatymo VI skyriaus nuostatos, toks avanso gavimas neturi būti įformintas PVM sąskaita faktūra.

Avanso gavimas (kai pagal Įstatymo 14 straipsnį nuo gauto avanso atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM), turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra. Prekių (paslaugų) pardavėjas, gavęs avansą, pagal kurį atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, išrašo PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo gautos avanso sumos apskaičiuoja pardavimo PVM ir jį deklaruoja to mėnesio, kurį išrašyta PVM sąskaita faktūra, PVM deklaracijoje.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 79 str. 4 d.