« Grįžti

Ar galima išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą už laikotarpį, patikrintą mokesčių administratoriaus ir (arba) mokestinius ginčus nagrinėjančiai institucijai priėmus sprendimą dėl mokestinio ginčo?

Atnaujinimo data: 2012-11-20
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.6] Kreditiniai ir debetiniai dokumentai (83 str.)
Registracijos numeris   KD-7545   Data   2012.11.20

 

PVM įstatymo nuostatos nedraudžia PVM mokėtojui išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą už laikotarpį, patikrintą mokesčių administratoriaus, ar mokestinius ginčus nagrinėjančiai institucijai priėmus sprendimą dėl mokestinio ginčo.

Tarkime, mokestinio patikrinimo metu nustačius, kad PVM sąskaitoje faktūroje neteisingai nurodyti duomenys (pvz., PVM tarifas), PVM mokėtojas turi teisę tokių aplinkybių pasikeitimą įforminti kreditine PVM sąskaita faktūra.

Pavyzdys

Įmonė L 2008 m. suteikė įmonei M paslaugas, kurias priskyrė prie PVM neapmokestinamų paslaugų. Todėl PVM sąskaitose faktūrose PVM nebuvo išskirtas, nurodant, kad teikiamos paslaugos yra neapmokestinamos PVM. Tačiau 2010 m. buvo nagrinėjamas mokestinis ginčas dėl suteiktų paslaugų pobūdžio ir priimtas sprendimas, kuriuo patvirtinta, jog suteiktos paslaugos turėjo būti apmokestintos PVM. Todėl už suteiktas paslaugas turėjo būti apskaičiuotas ir sumokėtas PVM.

Ar įmonė L, gavusi sprendimą, gali 2011 m. išrašyti kreditines PVM sąskaitas faktūras įmonei M už 2008 m. suteiktas paslaugas, jose apskaičiuodama PVM? Ar įmonė M turi teisę įtraukti į PVM atskaitą PVM, sumokėtą pagal 2011 m. išrašytas kreditines PVM sąskaitas faktūras?

Įmonė L turi teisę išrašyti įmonei M kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, joje nuo paslaugų apmokestinamosios vertės nurodydama PVM, o įmonė M turi teisę šį PVM atskaityti, jeigu jos įsigytos paslaugos skirtos PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio nuostatas mokesčio permoka gali būti grąžinta, jei ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus. Todėl tokiu atveju, jei 2008 m. už įmonės L suteiktas paslaugas PVM nebuvo apskaičiuotas, tačiau 2011 m. priėmus sprendimą dėl mokestinio ginčo buvo išrašytos kreditinės PVM sąskaitos faktūros, įmonė M pagal tokias kreditines PVM sąskaitas faktūras sumokėtą PVM gali įtraukti į PVM atskaitą, tačiau turi būti atsižvelgiama į Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą mokesčių permokos grąžinimo senaties terminą.

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 83 str.