« Grįžti

Apskaitos dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų) saugojimas

Atnaujinimo data: 2014-05-06
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.7] Reikalavimai PVM mokėtojo apskaitai (78 str.)
Registracijos numeris   KD-3461   Data   2013-05-06

 

Visos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant kasos aparato kvitus, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis) saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos.

Rašytinės (popierinės) formos PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas šalies teritorijoje, taip pat gautos PVM sąskaitos faktūros ir kiti su šiais dokumentais susiję duomenys turi būti saugomi šalies teritorijoje (Lietuvoje).

Elektroninėmis priemonėmis išrašytos PVM sąskaitos faktūros gali būti saugomos ne tik Lietuvoje , bet ir kitoje valstybėje narėje, tačiau privaloma užtikrinti visišką prieigą prie juose esančių duomenų (juos skaityti, galimybę gauti elektroninėmis priemonėmis ir pan.). Šiuo atveju apmokestinamieji asmenys privalo informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją apie minėtų dokumentų (elektroninių PVM sąskaitų faktūrų) saugojimo vietą.

PVM sąskaitos faktūros turi būti saugomos tokios formos, kokios jos buvo išrašytos ar gautos (popierinės ar elektroninės).

Elektronine forma gali būti saugomos tik tokios popierinės formos PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įformintos PVM įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nurodytos ilgalaikės paslaugos (t. y. paslaugos, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos ar kt.).

Išrašymo metu sugadintos PVM sąskaitos faktūros taip pat turi būti saugomos.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 78 str. 7 d.