Ką daryti, jeigu dingsta (prarandamas) arba sugadinamas gaunamų ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras?

Atnaujinimo data: 2013-03-07
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.7] Reikalavimai PVM mokėtojo apskaitai (78 str.)
Registracijos numeris   KD-3309   Data   2013.03.07

 

Dingęs, visiškai ar iš dalies sugadintas gaunamų ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras turi būti atkuriamas vadovaujantis Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo tvarka, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 1022 .

Jeigu dingsta, visiškai ar iš dalies sugadinami apskaitos registrai, bet yra apskaitos dokumentai, tai remiantis dokumentais, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami naujuose apskaitos registruose, kuriuose nurodoma, kad tai – atkurtieji apskaitos registrai.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 78 str. 5 d.
LRS  2002-07-01 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1022 „DĖL DINGUSIŲ, VISIŠKAI AR IŠ DALIES SUGADINTŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IR APSKAITOS REGISTRŲ ATKŪRIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"