« Grįžti

Kokios registruojamos PVM sąskaitos faktūros, kokie nurodomi duomenys ir kiek metų turi būti saugomas gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras (FR0671)?

Atnaujinimo data: 2016-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.7] Reikalavimai PVM mokėtojo apskaitai (78 str.)
Registracijos numeris   KD-3305   Data   2013.03.07

 

Atkreipiamas dėmesys, kad  PVM mokėtojai, iki 2016 m. rugsėjo 30 d. gavę nurodymą (FR0786 forma) teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų duomenis, kai nurodyme nėra nustatyta laikotarpio, už kurį duomenys turi būti teikiami, pabaigos arba nustatyta pabaiga yra vėlesnė nei 2016 m. rugsėjo 30 d. , šiuos duomenis turi pateikti ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 25 d. už mokestinius laikotarpius, kurių paskutinė diena yra 2016 m. rugsėjo 30 d. Tuo atveju, jei PVM mokėtojų mokestinių laikotarpių pabaiga yra vėlesnė nei 2016 m. rugsėjo 30 d., tai tokie PVM mokėtojai, gavę nurodymą, duomenis turi pateikti už mokestinio laikotarpio dalį iki 2016 m. rugsėjo 30 d. PVM mokėtojai, gavę nurodymą, duomenų už mokestinius laikotarpius, prasidedančius 2016 m. spalio 1 d. (ar mokestinių laikotarpių dalis nuo 2016 m. spalio 1 d.), neteikia.

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre (FR0671 forma, toliau - Registre) privaloma registruoti visas apmokestinamojo asmens per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, kreditines PVM sąskaitas faktūras ir iš pirkėjų gautus debetinius dokumentus (toliau – PVM sąskaitos faktūros).

Registre taip pat turi būti registruojamos PVM įstatyme nustatytais atvejais paties apmokestinamojo asmens už prekių tiekėją ir/ar paslaugų teikėją surašytos PVM sąskaitos faktūros (trečiojo asmens surašytos).

Gaunamas sąskaitas faktūras apmokestinamasis asmuo Registre gali registruoti savo nuožiūra.

Registre neregistruojamos gaunamos Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780, 18-1 punkte nustatyta tvarka išrašytos PVM neapmokestinamų finansinių paslaugų įsigijimo PVM sąskaitos faktūros.

Registre turi būti nurodomi tokie PVM sąskaitų faktūrų duomenys:

1. gautos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

2. gautos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris (debetinio dokumento – jeigu turi);

3. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) PVM mokėtojo kodas arba identifikacijos numeris, jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas;

4. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė;

5. įsigytų prekių ar paslaugų apmokestinamoji vertė (be PVM);

6. apskaičiuota PVM suma, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje.

Pasibaigus kalendoriniams metams, Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras (popierinės ir/arba kompiuterinės formos) turi būti saugomas apmokestinamojo asmens vadovo nustatyta tvarka, laikantis Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo" nustatytų terminų.

Likviduotų apmokestinamųjų asmenų Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras (popierinės ir/arba kompiuterinės formos) turi būti saugomas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Apmokestinamųjų asmenų, neperduodančių apskaitos dokumentų valstybiniam saugojimui, Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras (popierinės ir/arba kompiuterinės formos) turi būti saugomas 10 metų.

Kalendoriniams metams pasibaigus, kompiuterinės formos Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras gali būti laikomas (saugomas) kompiuterinėse laikmenose tais atvejais, kai apmokestinamasis asmuo gali užtikrinti, kad minėtas registras išliks autentiškas ir prieinamas visą jo saugojimo laiką (2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VA-23 redakcija).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 78 str. 5 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO
LRS  Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymas Nr. V-100 "DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO"
LRS  LRV 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO