« Grįžti

Kuriais atvejais PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys (FR0671 ir FR0672) pateikiami mokesčių administratoriui?

Atnaujinimo data: 2016-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.7] Reikalavimai PVM mokėtojo apskaitai (78 str.)
Registracijos numeris   KD-3342   Data   2013.03.07

 

Mokesčių administratorius, siekdamas užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, turi teisę apmokestinamajam asmeniui įteikti raštišką nurodymą (FR0786) nustatytu periodiškumu teikti Registrų duomenis už tame nurodyme nustatytą laikotarpį, kurio pradžia negali būti ankstesnė nei apmokestinamajam asmeniui nurodymo įteikimo data.

Mokesčių administratoriui davus nurodymą teikti Registro duomenis, duomenys teikiami užpildant FR0671 ir/ar FR0672 formą, kurioje pateikiami duomenys iš apmokestinamojo asmens laisva forma pildomo Gaunamų ir/arba Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro (jei vedamo registro forma nesutampa su FR0671 ir/ar FR0672 forma).

Registrų duomenys pagal nurodymą teikiami iki mokesčio administratoriaus Sprendime (FR0787)atšaukti nurodymą teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis.

Teikiant Registrų duomenis pagal mokesčio administratoriaus nurodymą, FR0671 forma ir FR0672 forma turi būti pateiktos ir už tuos laikotarpius, kuriais PVM sąskaitos faktūros nebuvo išrašytos ir/arba nebuvo gautos.

Formos gali būti įteiktos tiesiogiai mokesčių administratoriui, atsiųstos klasikiniu paštu, pateiktos elektroniniu būdu.

Atkreipiamas dėmesys, kad  PVM mokėtojai, iki 2016 m. rugsėjo 30 d. gavę nurodymą (FR0786 forma) teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų duomenis, kai nurodyme nėra nustatyta laikotarpio, už kurį duomenys turi būti teikiami, pabaigos arba nustatyta pabaiga yra vėlesnė nei 2016 m. rugsėjo 30 d. , šiuos duomenis turi pateikti ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 25 d. už mokestinius laikotarpius, kurių paskutinė diena yra 2016 m. rugsėjo 30 d. Tuo atveju, jei PVM mokėtojų mokestinių laikotarpių pabaiga yra vėlesnė nei 2016 m. rugsėjo 30 d., tai tokie PVM mokėtojai, gavę nurodymą, duomenis turi pateikti už mokestinio laikotarpio dalį iki 2016 m. rugsėjo 30 d. PVM mokėtojai, gavę nurodymą, duomenų už mokestinius laikotarpius, prasidedančius 2016 m. spalio 1 d. (ar mokestinių laikotarpių dalis nuo 2016 m. spalio 1 d.), neteikia.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 78 str. 5 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO