« Grįžti

Ar galima patikslinti atitinkamai valstybei narei jau persiųstą prašymą grąžinti PVM?

Atnaujinimo data: 2014-10-10
Ši informacija skelbiama:
[1.8.19.2] Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)
Registracijos numeris   KD-7102   Data   2010.01.11

 

1. Prašymas grąžinti PVM gali būti tikslinamas:

1.1. likus ne mažiau kaip valandai iki Prašymo grąžinti PVM išsiuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei nurodytos dienos;

1.2. Prašymą grąžinti PVM jau persiuntus atitinkamai valstybei narei.

Kai tikslinamas EPRIS pateiktas, bet dar atitinkamai valstybei narei nepersiųstas Prašymas grąžinti PVM, leidžiama tikslinti visus Prašyme grąžinti PVM nurodytus duomenis, įskaitant naujų duomenų įtraukimą.

Kai tikslinamas jau atitinkamai valstybei narei persiųstas Prašymas grąžinti PVM, negali būti nurodoma naujų (neįtrauktų į pirminį Prašymą grąžinti PVM) PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų.

Pavyzdys

Pareiškėjas, 2010 m. balandžio 10 d. pastebėjo, kad 2010 m. balandžio 5 d. Prancūzijai persiųstame prašyme grąžinti PVM klaidingai nurodė el. pašto adresą, klaidingai įrašė PVM sumą iš vienos PVM sąskaitos faktūros ir pamiršo įtraukti duomenis iš vieno importo dokumento.

Tokiu atveju pareiškėjas turi teisę pateikti patikslintą 2010 m. balandžio 5 d. prašymą, tačiau jame gali tikslinti tik el. pašto adresą ir PVM sumą, o įtraukti pamirštų duomenų iš importo dokumento pareiškėjas negali.

 

2. Pareiškėjo (pareiškėjo atstovo) pateiktas Prašymas grąžinti PVM privalo būti tikslinamas:

2.1. pasikeitus pareiškėjo atskaitos procentui, dėl kurio keičiasi jam grąžintina PVM suma;

2.2. pareiškėjui pastebėjus, kad PVM grąžinanti valstybė narė jam grąžino per didelę PVM sumą dėl kitų priežasčių.

2 punkte  nurodytais atvejais pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) turi patikslinti PVM sumą, dėl kurios jis yra pateikęs Prašymą grąžinti PVM arba kuri jam jau buvo grąžinta. Patikslinti duomenys yra įtraukiami į vėlesnį Prašymą grąžinti PVM, pateikiamą kalendoriniais metais, einančiais po atitinkamo PVM grąžinimo laikotarpio, o jeigu tais kalendoriniais metais vėlesnis Prašymas grąžinti PVM neteikiamas, privalo per EPRIS pateikti atskirą pranešimą apie patikslintą atskaitos procentą ar kitas priežastis, dėl kurių pasikeitė jam grąžintina PVM suma.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-01-05 įsakymas Nr. VA-1 „DĖL ELEKTRONINIŲ PRAŠYMŲ GRĄŽINTI KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE SUMOKĖTĄ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", VI dalis