« Grįžti

Kada, kur ir kokius dokumentus turi pateikti užsienio valstybės apmokestinamasis asmuo, norintis susigrąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą?

Atnaujinimo data: 2012-10-16
Ši informacija skelbiama:
[1.8.19.2] Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)
Registracijos numeris   KD-7824   Data   2012.10.16

 

Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą formos FR0601 užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. VA-38.

Prašymus turi teisę teikti užsienio valstybių asmenys, atitinkantys PVM įstatymo 98 str. 5 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas.

Prašymas FR0601 turi būti pateikiamas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ne vėliau kaip iki birželio 30 d. kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, per kurių atitinkamą laikotarpį sumokėtą kompensacinį priedą norima susigrąžinti. Kartu su prašymu turi būti pateikiami:

1. Apskaitos dokumentų, pagal kuriuos Lietuvos Respublikoje buvo sumokėtas kompensacinis priedas, originalai ir kopijos,

2. Dokumentai, įrodantys, kad užsienio valstybės asmens vykdoma veikla atitinka PVM įstatymo 98 str. 5 ir 6 dalių nuostatas.

Jeigu užsienio asmuo jau ne pirmą kartą prašo grąžinti Lietuvos Respublikoje ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą, tai šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikiami tik tuo atveju, kai nuo paskiausio dokumento išdavimo praėjo daugiau kaip 12 mėnesių arba jei pasikeitė tame dokumente nurodyti rekvizitai.

3. Apmokėjimą už įsigytas prekes ir/ar paslaugas įrodančių dokumentų (banko pavedimų ar kt.) originalai ir kopijos.

4. Jei užsienio asmuo veikia per įgaliotinį, turi būti pateikta legalizuota pavedimo sutartis (įgaliojimas).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 98 str. 5, 6 dalys
LRS  VMI prie FM viršininko 2005-04-20 įsakymas Nr. VA-38 „UŽSIENIO VALSTYBĖS ASMENS PRAŠYMO GRĄŽINTI ŪKININKAMS SUMOKĖTĄ KOMPENSACINĮ PRIEDĄ FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS"