« Grįžti

Kokio dydžio yra minimali grąžintina PVM suma?

Atnaujinimo data: 2014-11-09
Ši informacija skelbiama:
[1.8.19.2] Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)
Registracijos numeris   KD-3281   Data   2012.09.09

 

Užsienio apmokestinamasis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos PVMĮ 116  ir  117 straipsniuose nurodytas sąlygas, turi teisę kreiptis su prašymu grąžinti jo sumokėtą Lietuvos Respublikoje PVM už prekes ir paslaugas, įsigytas ar importuotas Lietuvos Respublikoje per laikotarpį, ne ilgesnį kaip kalendoriniai metai ir ne trumpesnį kaip tų pačių kalendorinių metų 3 kalendoriniai mėnesiai (išskyrus atvejus, kai prašoma grąžinti PVM, sumokėtą per trumpesnį kaip 3 kalendorinių mėnesių laikotarpį, likusį iki kalendorinių metų pabaigos).

Užsienio apmokestinamojo asmens nuo 2015-01-01 pateiktame prašyme nurodyta grąžintina PVM suma negali būti mažesnė kaip:

400 eurų, jeigu teikiamas prašymas už laikotarpį, trumpesnį kaip vieni kalendoriniai metai, bet ne trumpesnį kaip tų pačių kalendorinių metų 3 kalendoriniai mėnesiai;

50 eurų, jeigu teikiamas prašymas už visus kalendorinius metus arba likusią iki kalendorinių metų pabaigos dalį, trumpesnę kaip 3 kalendoriniai mėnesiai.

 

LRS  PVMĮ 119 str.
LRS  LRV 2002-06-13 nutarimas Nr. 899 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO GRĄŽINIMO UŽSIENIO ASMENIMS", 2.2 - 2.3 p.