Kuriais atvejais pareiškėjas turi kartu su prašymu dėl PVM grąžinimo pateikti PVM deklaracijų ar importo dokumentų kopijas?

Atnaujinimo data: 2014-10-10
Ši informacija skelbiama:
[1.8.19.2] Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)
Registracijos numeris   KD-7098   Data   2012.04.08

 

Pareiškėjas kartu su prašymu grąžinti PVM elektroninėmis priemonėmis turi pateikti PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijas tais atvejais, kai nuo 2015-01-01 įsigyjamų (importuojamų) prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ar importo deklaracijoje, yra 1000 eurų ar daugiau, o įsigyjant kurą – 250 eurų ar daugiau.

Prašymas grąžinti PVM kartu su pridėtais priedais neturi viršyti 5 MB. Tokiu atveju jei Prašymas grąžinti PVM kartu su pridėtais priedais viršija 5 MB, pareiškėjas turi pateikti tik dalį dokumentų.

Kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašyme grąžinti PVM informacija apie Lietuvoje įsigytas (importuotas) prekes ir paslaugas pateikiama, nurodant įsigytų (importuotų) prekių ir paslaugų kategorijų kodus ir papildomus kodus (žiūrėti priedą) ir pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentą Nr. 1174/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1798/2003 34a ir 37 straipsnių nuostatų, susijusių su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu pagal Tarybos direktyvą 2008/9/EB, įgyvendinimo taisyklės (OL L 314, 2009 12 1, p. 50-59).


2010-05-14_VA-59_priedas (prekiu (paslaugu) kategorijos.pdf

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002-06-21 įsakymas Nr. 189 „DĖL PRAŠYMŲ GRĄŽINTI UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS ASMENIMS JŲ SUMOKĖTĄ PVM PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI PVM GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 8 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-11-25 įsakymas Nr. 339 „DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ GRĄŽINTI JŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUMOKĖTĄ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ"