« Grįžti

Per kiek laiko mokesčių mokėtojas užregistruojamas EPRIS vartotoju?

Atnaujinimo data: 2016-07-01
Ši informacija skelbiama:
[1.8.19.2] Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)
Registracijos numeris   KD-7091   Data   2013.08.12

 

Jei prašymas įregistruoti ar papildomas prašymas teikiamas atvykus į AVMI, tai pareiškėjo atstovui  Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės suteikiamos įregistravimo prašymo pateikimo metu.

Jei įregistravimo prašymas ar papildomas prašymas išsiunčiamas klasikiniu paštu, tai pareiškėjo atstovui Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės suteikiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įregistravimo prašymo gavimo dienos, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, po kurios Įregistravimo prašymas buvo gautas.

Pareiškėjo atstovas įregistravimo prašymą ar papildomą prašymą išsiuntęs klasikiniu paštu, apie tai, kad jau yra suteiktos EPRIS identifikavimo priemonės ir kad galima atvykti jas atsiimti, yra informuojamas Įregistravimo prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės išduodamos:

Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės išduodamos pasirašytinai pareiškėjo atstovui tame AVMI teritoriniame skyriuje, kuriam buvo pateiktas (išsiųstas) Įregistravimo prašymas. Jei EPRIS identifikavimo priemones už pareiškėjo atstovą atsiima kitas asmuo, atsiimdamas jis turi pateikti įgaliojimą (pavedimo sutartį), kuris suteikia teisę atsiimti identifikavimo priemones.

Jei Įregistravimo prašyme prašyme nurodyti ne visi Lietuvoje neįsikūrusiam EPRIS vartotojui užregistruoti reikalingi duomenys, atsakingas AVMI teritorinio skyriaus  darbuotojas, Įregistravimo prašyme ar Papildomame prašyme nurodytu elektroniniu paštu susisiekia su registruojamu Lietuvoje neįsikūrusiu EPRIS vartotoju ir paprašo jo patikslinti trūkstamus duomenis. Tokiu atveju Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo įregistravimo terminas yra pratęsiamas iki 5 darbo dienų, terminą pradedant skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po Įregistravimo prašymo gavimo dienos.

EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės gali būti nesuteikiamos, jeigu:

1. įregistravimo prašyme  ar papildomame prašyme yra nenurodytas arba nurodytas netikslus elektroninio pašto adresas;

2. įregistravimo prašyme yra nenurodyti arba nurodyti netikslūs VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-1  (toliau – Taisyklės)  11.1, 11.2 papunkčiuose numatyti duomenys, papildomame prašyme yra nenurodyti arba nurodyti netikslūs Taisyklių 14.1, 14.3 papunkčiuose numatyti duomenys ir pareiškėjo atstovas, gavęs atsakingo AVMI teritorinio skyriaus  darbuotojo elektroninį laišką, kuriuo prašoma patikslinti šiuos duomenis, to nepadaro per 2 darbo dienas;

3. nepateiktas Taisyklių 9 punkte nurodytas įgaliojimas (pavedimo sutartis);

4. pateiktas papildomas prašymas, tačiau pareiškėjo atstovui nėra suteiktos EPRIS identifikavimo priemonės pagal įregistravimo prašymą.

Nesuteikus Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonių dėl  2 punkte  nurodytų priežasčių, pareiškėjo atstovas apie tai yra informuojamas elektroniniu paštu, nurodant tokio sprendimo priežastį. Pareiškėjo atstovas turi teisę pakartotinai teikti įregistravimo prašymą ar papildomą prašymą.

Nesuteikus Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonių pagal Įregistravimo prašymą dėl 1 punkte nurodytų priežasčių, pareiškėjo atstovas apie tai nėra informuojamas, tačiau jis turi teisę pakartotinai teikti Įregistravimo prašymą.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-01-05 įsakymas Nr. VA-1 „DĖL ELEKTRONINIŲ PRAŠYMŲ GRĄŽINTI KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE SUMOKĖTĄ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", II dalis