« Grįžti

Per kiek laiko VAVMI turi išnagrinėti užsienio apmokestinamojo asmens prašymą dėl PVM grąžinimo?

Atnaujinimo data: 2014-11-08
Ši informacija skelbiama:
[1.8.19.2] Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)
Registracijos numeris   KD-3289   Data   2012.04.08

 

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VAVMI), gavusi už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymą grąžinti PVM, per 4 mėnesius turi priimti atitinkamą sprendimą.

Jeigu sprendimui priimti reikia gauti papildomos informacijos iš užsienio šalies, pašalinti prašymo grąžinti PVM trūkumus arba atlikti mokestinį patikrinimą, norint nustatyti atitiktį PVM įstatymo 116-118 straipsniuose nurodytoms sąlygoms, VAVMI apie tai raštu informuoja pareiškėją (arba jo įgaliotą asmenį).

Kreiptis dėl papildomos informacijos pateikimo, prašyti pašalinti prašymo grąžinti PVM trūkumus arba pradėti mokestinį patikrinimą VAVMI privalo per 4 mėnesius nuo prašymo grąžinti PVM ir dokumentų gavimo dienos.

VAVMI paprašius pateikti papildomos informacijos ar pašalinti prašymo grąžinti PVM trūkumus, pareiškėjas papildomą informaciją turi pateikti ar prašymo grąžinti PVM trūkumus turi pašalinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį. Jei pareiškėjas VAVMI nurodo svarbias aplinkybes, dėl kurių negali laiku pateikti papildomos informacijos ar pašalinti prašymo grąžinti PVM trūkumų, VAVMI gali šį terminą pratęsti.

Sprendimas dėl Lietuvos Respublikoje sumokėto PVM grąžinimo priimamas per 2 mėnesius gavus papildomą informaciją, pašalinus prašymo grąžinti PVM trūkumus (per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos).

Tais atvejais, jei VAVMI, nagrinėdama pareiškėjo pateiktą prašymą grąžinti PVM, papildomos informacijos iš pareiškėjo paprašys kelis kartus, tai sprendimą dėl PVM grąžinimo (negrąžinimo) ji privalės priimti per 8 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

VAVMI priėmus sprendimą grąžinti visą sumą arba jos dalį, grąžintina suma eurais arba kita valiuta per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pervedama į prašyme grąžinti PVM nurodytą sąskaitą. Pareiškėjui pervedama pinigų suma mažinama banko paslaugų kaina, įskaitant valiutos konvertavimo išlaidas.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 119 str.
LRS  LR finansų ministro 2002-06-21 įsakymas Nr. 189 „DĖL PRAŠYMŲ GRĄŽINTI UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS ASMENIMS JŲ SUMOKĖTĄ PVM PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI PVM GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 7-16 p.