Už kokias prekes / paslaugas pirkimo PVM grąžinamas / negrąžinamas?

Atnaujinimo data: 2014-11-09
Ši informacija skelbiama:
[1.8.19.2] Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)
Registracijos numeris   KD-3280   Data   2010.11.09


Užsienio apmokestinamieji asmenys gali susigrąžinti pirkimo PVM už:

1) kurą;

2) apgyvendinimo viešbučiuose paslaugas;

3) dalyvavimo parodose išlaidas;

4) kitas prekes ir paslaugas, įsigytas to apmokestinamojo asmens PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Jeigu įsikūrimo valstybėje narėje užsienio apmokestinamasis asmuo vykdo sandorius, suteikiančius teisę į PVM atskaitą, ir sandorius, nesuteikiančius teisės į PVM atskaitą, grąžinama tik ta pirkimo ir (ar) importo PVM dalis už įsigytas (importuotas) prekes ar paslaugas, skirtas mišriai veiklai vykdyti, kuri pagal apmokestinamojo asmens valstybės nuostatas yra priskiriama teisę į PVM atskaitą suteikiantiems sandoriams.

Užsienio apmokestinamieji asmenys negali susigrąžinti pirkimo PVM:

1. lengvųjų automobilių;

2. lengvųjų automobilių nuomos paslaugų;

3. keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais paslaugų (taksi paslaugų);

4. už pramogoms ir reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas (pvz., maitinimo, vaišinimo (pobūvių, banketų), pramoginių ar kultūros renginių lankymo ir kt.). Tačiau, tik ES valstybėse narėse įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims už pramogoms ir reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas grąžinama 75 procentai sumokėto PVM.

Jeigu tiekiamoms prekėms nebuvo pritaikytas 0 procentų PVM tarifas, nors iš tikrųjų jis galėjo būti pritaikytas ir prekių tiekėjas tiekiamas prekes apmokestino standartiniu (ar lengvatiniu) PVM tarifu, tai tokiu atveju sumokėtas PVM užsienio apmokestinamiesiems asmenims nėra grąžinamas. Tokiu atveju apmokestinamasis asmuo, norėdamas susigrąžinti sumokėtą PVM, turėtų kreiptis į prekių tiekėją (paslaugų teikėją) dėl kreditinių PVM sąskaitų faktūrų išrašymo.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 118 str. 4,5 ir 6 dalys