« Grįžti

Ar reikia biudžetinei įstaigai, nevykdančiai ekonominės veiklos, tačiau įsigyjančiai prekių iš ES valstybės narės, registruotis PVM mokėtoja?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.1.1] Lietuvos juridiniai apmokestinamieji asmenys
Registracijos numeris   KD-4132   Data   2011.11.04

Biudžetinei įstaigai, kuri vykdo tik jai teisės aktais pavestas funkcijas ir įsigyja iš kitų valstybių narių prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) yra prievolė registruotis PVM mokėtoja dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių.

Tuo atveju, jeigu tokia biudžetinė įstaiga savanoriškai įsiregistruotų PVM mokėtoja ir kitos valstybės narės apmokestinamajam asmeniui praneštų savo PVM mokėtojo kodą, tai šis apmokestinamasis asmuo tiekiamų prekių neapmokestintų PVM. Biudžetinė įstaiga, įsigijusi prekių iš kitos valstybės narės, turėtų pati apskaičiuoti tokių prekių pardavimo PVM ir šią sumą įtraukti į PVM deklaraciją.

Tuo atveju, jeigu biudžetinė įstaiga neįsiregistruos PVM mokėtoja, tai kitos valstybės narės apmokestinamasis asmuo tiekiamas prekes apmokestins PVM taikydamas savo valstybėje narėje tokioms prekėms nustatytą PVM tarifą. Biudžetinei įstaigai, tuo atveju, jeigu per kalendorinius metus iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė neviršijo 14 000 eurų (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt), nėra prievolės skaičiuoti PVM. Tačiau tuo atveju, jeigu nurodytoji vertė viršijama, PVM privalo būti apskaičiuotas už visas įsigytas prekes, dėl kurių įsigijimo ši riba buvo viršyta.

Jeigu biudžetinė įstaiga iš ES valstybės narės įsigyja naują automobilį, prievolės registruotis PVM mokėtoja nėra, tačiau tokios įmonės ir organizacijos privalo įsidėmėti, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio naujo automobilio atsigabenimo į Lietuvą turi apskaičiuoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje (FR0608 forma) įsigyto naujo automobilio pardavimo PVM ir sumokėti jį į biudžetą.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71-1 str. 1 ir 7 d.