« Grįžti

Kada atsiranda prievolė mažajai bendrijai registruotis PVM mokėtoja?

Atnaujinimo data: 2015-02-26
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.1.1] Lietuvos juridiniai apmokestinamieji asmenys
Registracijos numeris   KD-7887   Data   2013.01.21

MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų (iki euro įvedimo, t. y.  iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 155 000 Lt). PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta (PVMĮ 71 str. 2 d.). PVM turi būti apskaičiuojamas už visas patiektas prekes ir (arba) pateiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvedus eurą, visas iki euro įvedimo kalendorinių mėnesių (įeinančių į 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį) gautas (gautinas) atlygis turi būti perskaičiuojamas (konvertuojamas) į eurus pagal nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą t. y. 1 euras – 3,45280 Lt. Pažymėtina, kad perskaičiuota (konvertuota) į eurus kiekvieno praėjusio mėnesio atlygio suma (ar bendra kalendorinių mėnesių atlygio suma) yra suapvalinama iki dviejų skaičių po kablelio (iki euro centų) pagal matematinę apvalinimo taisyklę.

MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu visų MB įsigytų iš kitų valstybių narių prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų ir einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuostatos dėl įsigyjamų prekių vertės dydžio – 14 000 eurų, kurią viršijus atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., įvedus Lietuvoje eurą. Iki euro įvedimo, t. y. iki 2014 m. gruodžio 31 d. galiojo 35 000 Lt prekių vertės riba.   

Jeigu praėjusiais kalendoriniais metais ar einamaisiais kalendoriniais metais buvo viršyta minėtoji riba, tai PVM turi būti apskaičiuotas už visas įsigytas prekes, dėl kurių ši riba buvo viršyta. MB privaloma PVM mokėtoja dėl nurodytos įsigytų prekių sumos viršijimo tampa einamuosius ir dar vienerius kalendorinius metus.

Pažymėtina, kad atsiradus prievolei registruotis PVM mokėtoja dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės, t. y. kai įsigytų prekių vertė kalendoriniais metais yra didesnė kaip 14 000 eurų, MB privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, neatsižvelgiant į tai, kad 12 paskutiniųjų mėnesių atlygio suma neviršija 45 000 eurų. O tuo atveju, jeigu MB atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoja dėl to, kad 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis už šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas viršijo 45 000 eurų, tai ji privalo skaičiuoti ir visų iš kitos valstybės narės įsigyjamų prekių PVM, neatsižvelgiant į tai, ar kalendoriniais metais įsigytų prekių vertė viršijo 14 000 eurų.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71 str.