Kada Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims, tiekiantiems prekes ir / ar teikiantiems paslaugas, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.1.1] Lietuvos juridiniai apmokestinamieji asmenys
Registracijos numeris   KD-4062   Data   2011.12.29

Nuo 2015-01-01 LR juridiniam asmeniui prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda:

- kai tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje ir bendra už tai jų gauto atlygio suma per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) viršija 45 000 eurų;

- jeigu tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties bendra gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir /ar paslaugas šalies teritorijoje suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo PVM įstatymo 45 000 eurų sumą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą 45 000 eurų.

- kai asmeniui, kuris neprivalo būti ir (arba) nėra įregistruotas PVM mokėtoju dėl prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo pagal PVM įstatymo 71 arba 72 straipsnį Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) kalendoriniais metais didesnė kaip 14 000 eurai. Daugiau informacijos, kuriais atvejais, kas ir kada turi registruotis PVM mokėtoju dėl prekių ir (arba) paslaugų įsigijimo iš ES, galima rasti leidinyje.

Nuo 2012-01-01 iki 2014-12-31 LR juridiniam asmeniui prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda:

- kai tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje ir bendra už tai jų gauto atlygio suma per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) viršija 155 000 Lt;

- jeigu tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties bendra gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir /ar paslaugas šalies teritorijoje suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo PVM įstatymo 155 000 Lt sumą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą 155 000 Lt.

- kai asmeniui, kuris neprivalo būti ir (arba) nėra įregistruotas PVM mokėtoju dėl prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo pagal PVM įstatymo 71 arba 72 straipsnį Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) kalendoriniais metais didesnė kaip 35 000 Lt.

Iki 2011-12-31 LR juridiniam asmeniui prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda:

- kai tiekia prekes ar teikia paslaugas ir bendra už tai jų gauto atlygio suma per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) viršija 100 000 Lt;

- jeigu tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties bendra gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir /ar paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo PVM įstatymo 100 000 Lt sumą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą 100 000 Lt.

- kai asmeniui, kuris neprivalo būti ir (arba) nėra įregistruotas PVM mokėtoju dėl prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo pagal PVM įstatymo 71 arba 72 straipsnį Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) kalendoriniais metais didesnė kaip 35 000 Lt.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71 str.
LRS  PVMĮ 71-1 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ", 4 p., 8 p.