« Grįžti

Kokios yra PVM registracijos prievolės, jeigu įmonė kontroliuoja keletą juridinių asmenų?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.1.1] Lietuvos juridiniai apmokestinamieji asmenys
Registracijos numeris   KD-4126   Data   2011.12.29

Pagal PVM įstatymo 2 str. 3 dalies nuostatas apmokestinamąjį asmenį kontroliuojantis asmuo – asmuo, kuris:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų apmokestinamojo asmens akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių jas įsigyti, arba

2) pats valdydamas ne mažiau kaip 10 procentų apmokestinamojo asmens akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių jas įsigyti, kartu su susijusiais asmenimis jų valdo daugiau kaip 50 procentų, arba

3) turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą apmokestinamojo asmens valdymo organų narių ir (arba) faktiškai kontroliuoja to apmokestinamojo asmens priimamus sprendimus.

Jeigu įmonė kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir bendra visų jų (pačios įmonės ir jos kontroliuojamų įmonių) gauta atlygio suma už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) buvo didesnė negu  45 000 eurai (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt), tai visoms įmonėms atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojomis, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvienos iš šių įmonių gautas atlygis gali būti mažesnis kaip  45 000 eurai (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71 str. 7 d.
LRS  PVMĮ 71-1 str. 6 d.