Ar turi fizinis asmuo registruotis PVM mokėtoju, jeigu jis parduoda nekilnojamojo turto objektus (butą, žemės sklypą) ?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.1.2] Lietuvos fiziniai apmokestinamieji asmenys
Registracijos numeris   KD-4035

Tais atvejais, kai fizinio asmens sudaromi sandoriai, pvz., naujų butų, žemės sklypų statybai ir kitokie pardavimai turi nuolatinumo požymių (pvz., kai fizinis asmuo parduoda kelis ankstesniais laikotarpiais nupirktus butus, žemės sklypus statybai ar kitokį turtą), tai tokie sandoriai nelaikomi atsitiktiniais ir, kai per paskutiniuosius 12 mėnesių toks atlygis didesnis kaip 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt ), fiziniam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju.

Kai fizinis asmuo per paskutiniuosius 12 mėnesių parduoda vieną jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamojo turto objektą (butą, žemės sklypą) ir šis sandoris yra atsitiktinio pobūdžio, t. y. fizinis asmuo įprastai nesiverčia nekilnojamojo turto pardavimu, tai, nepriklausomai nuo gautos atlygio sumos, fiziniam asmeniui neatsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71 str. 2 d.