Į kokį atlygį atsižvelgiama skaičiuojant 45 000 eurų sumą, jeigu ūkininkas vykdo veiklą pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir pagal verslo liudijimą?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.1.2] Lietuvos fiziniai apmokestinamieji asmenys
Registracijos numeris   KD-6901

 

Nustatant, kada ūkininkui ir (arba) jo partneriui gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtoju, t. y. apskaičiuojant registravimuisi nustatytą 45 000 Eur atlygio sumą (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt), yra atsižvelgiama į jau gautą atlygį už per 12 paskutiniųjų mėnesių vykdant veiklą (pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir (arba) individualią ar kitokią) patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas ir į atlygį, kurį numatoma gauti už per tą patį 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, nesvarbu, kada už jas apmokama..

Teisės aktai
LRS  PVM įstatymas, 71 str.