« Grįžti

Kada Lietuvos fiziniai asmenys, įsigiję prekių iš kitų ES valstybių narių, gali būti registruojami PVM mokėtojais?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.7] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
[1.8.3.1.1.2] Lietuvos fiziniai apmokestinamieji asmenys
[1.8.14.11] Fiziniams asmenims apie PVM
Registracijos numeris   KD-3989

 

PVM mokėtoju gali būti registruojami prekes (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) iš ES valstybių įsigyjantys Lietuvos fiziniai asmenys:

- ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, jeigu jie iš ES valstybių narių įsigyja prekes savo vykdomai ekonominei veiklai;

- vykdantys ekonominę veiklą (besiverčiantys individualia ar profesine veikla, tačiau neįsiregistravę PVM mokėtojais, nes atlygis iš jų vykdomos ekonominės veiklos šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėnesių nebuvo didesnis negu 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt);

- tiekiantys PVM neapmokestinamas prekes ir (arba) teikiantys PVM neapmokestinamas paslaugas.

Fiziniams asmenims prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda, jeigu iš ES valstybių narių per praėjusius kalendorinius metus įsigytų prekių vertė buvo didesnė kaip 14 000 Eur (iki 2014-12-31 - 35 000 Lt), arba jei einamaisiais metais numato viršyti šią sumą.

Skaičiuojant iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių vertę, reikia atsižvelgti tik į tokių prekių vertę, kurių pardavėjai savo šalyje yra įregistruoti PVM mokėtojais arba privalo jais įsiregistruoti. 

Fiziniai asmenys, įsiregistravę PVM mokėtojais dėl to, kad įsigyja prekių iš kitų ES valstybių, privalo:

- apskaičiuoti visų iš ES valstybių įsigyjamų prekių pardavimo PVM sumą, kurią nustatyta tvarka gali traukti į PVM atskaitą ( jeigu įsigytos prekės skirtos PVM apmokestinamai veiklai);

- apskaičiuoti nuo visų savo parduotų prekių ir/ar suteiktų paslaugų pardavimo PVM;

- kas mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos teikti PVM deklaraciją ir sumokėti į biudžetą toje PVM deklaracijoje apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą.

Gyventojas, kuris iš ES valstybės narės įsigyja naują automobilį, nepriklausomai nuo šio automobilio vertės, PVM mokėtoju neregistruojamas.Tačiau toks gyventojas privalo ne vėliau kaip iki 25 dienos kito mėnesio, einančio po naujos priemonės įsigijimo iš kitos ES valstybės narės, savo AVMI pateikti tos transporto priemonės įsigijimo dokumento kopiją, o įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiuos AVMI. Mokesčių administratoriaus apskaičiuotą PVM gyventojas privalo sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pranešimo apie PVM apskaičiavimą gavimo.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71-1 str. 1, 2, 6, 7 dalys
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ", 8 p.