Kokią veiklą vykdantis fizinis asmuo turi registruotis PVM mokėtoju?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.7] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
[1.8.3.1.1.2] Lietuvos fiziniai apmokestinamieji asmenys
Registracijos numeris   KD-3968

 

PVM mokėtoju yra registruojamas toks fizinis asmuo, kuris:

- vykdo individualią veiklą, išskyrus tuos asmenis, kurie nuo 2012-01-01 verčiasi individualia veikla pagal verslo liudijimą,

- užsiima savarankiška kūryba, pvz., dailininkai, rašytojai, kompozitoriai ir kt.,

- vykdo profesinę veiklą, pvz., advokatai, notarai, teismo antstoliai, gydytojai, architektai, projektuotojai ir kt.,

- vykdo savarankišką sporto veiklą,

- verčiasi savanoriška atlikėjų veikla (aktoriai, dainininkai, muzikantai ir kt.),

- nuolat parduoda žemės ūkio produkciją (pvz., ūkininkai),

- vykdo kitą veiklą, už kurią gauna autorinį atlyginimą,

- nuomoja nekilnojamąjį turtą,

- vykdo kitą veiklą.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71 str., 71-1 str.