« Grįžti

Ar užsienio asmuo, kuris numato vykdyti prekybą tarptautinėse parodose Lietuvoje, turi būti registruojamas PVM mokėtoju Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.1.3] užsienio apmokestinamieji asmenys
Registracijos numeris   KD-4175   Data   2010.12.31

 

Užsienio asmeniui, numatančiam vykdyti prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančiose tarptautinėse parodose, yra prievolė registruotis PVM mokėtoju.

Toks asmuo gali (jeigu tai ES valstybės narės asmuo) arba privalo (ne ES valstybės narės asmuo) paskirti fiskalinį agentą. Tokiu agentu gali būti ir tarptautinės parodos organizatorius – PVM mokėtojas.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71 str. 3 d.
LRS  LR finansų ministro 2004-04-20 įsakymas Nr. 1K-132 „DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMOJO ASMENS FISKALINIO AGENTO SKYRIMO TAISYKLIŲ IR REIKALAVIMŲ ASMENIUI, GALINČIAM BŪTI UŽSIENIO APMOKESTINAMOJO ASMENS FISKALINIU AGENTU, PATVIRTINIMO", 4 p.