« Grįžti

Kada užsienio apmokestinamasis asmuo turi registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.1.3] užsienio apmokestinamieji asmenys
Registracijos numeris   KD-4164   Data   2011.12.28

 

Užsienio valstybių asmenys (asmenys iš kitų valstybių narių ir iš teritorijos, kuri nėra Europos Sąjungos teritorija) privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtojais nuo pat jų ekonominės veiklos pradžios (t. y. neatsižvelgiant į 45 000 eurų atlygio ribą), jeigu jie tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas (tiekimo vieta yra šalies teritorija), išskyrus tam tikrus atvejus, nurodytus VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymo Nr. 178 7 punkte;

Nuotolinės prekybos atveju užsienio valstybių asmenys turi registruotis Lietuvoje PVM mokėtojais, jeigu:

1. tiekiamos prekės (kitos nei naujos transporto priemonės ar prekės, kurios tiekiamos po jų surinkimo arba instaliavimo Lietuvoje) tiekėjų arba jų užsakymu kitų asmenų atgabentos iš kitos valstybės narės į Lietuvą (t. y. kai prekių gabenimas baigiasi Lietuvos teritorijoje);

2. tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto savo valstybėje narėje) praėjusiais kalendoriniais metais ar einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 35 000 eurų (akcizais apmokestinamų prekių tiekimo atveju ši riba netaikoma).

Atkreiptinas dėmesys, kad 2015 metais prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl nuotolinės prekybos atsiranda tuomet, jeigu tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto savo valstybėje narėje) 2014 metais viršijo 36 203 eurų (t. y. 125 000 Lt) ar einamaisiais kalendoriniais metais, t. y. 2015 metais, viršijo 35 000 eurų (akcizais apmokestinamų prekių tiekimo atveju ši riba netaikoma);

3. prekių tiekėjas nėra įsikūręs Lietuvos Respublikoje (t. y. jo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) nėra Lietuvos Respublikoje) arba Lietuvos Respublikoje neturi padalinio;

4. prekių pirkėjai yra PVM įstatymo 711 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti asmenys (ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, apmokestinamieji asmenys, vykdantys tik veiklą, kuriai skirtų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas, ar juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, arba fiziniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71 str., 71-1 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ", 5, 6, 8 p.