« Grįžti

Kuriais atvejais užsienio apmokestinamasis asmuo neprivalo įsiregistruoti PVM mokėtoju?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.1.3] užsienio apmokestinamieji asmenys
Registracijos numeris   KD-4167   Data   2012.11.30

Užsienio asmenys neprivalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu jie Lietuvoje vykdo tik tokią veiklą:

1. tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą neapmokestinamos PVM. Atvejai, kai prekių tiekimas, paslaugų teikimas PVM neapmokestinamas, yra nurodyti PVM įstatymo 20-33 straipsniuose;

2. tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas;

3. tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą būtų apmokestinamos, taikant 0 proc. PVM tarifą. Ši nuostata netaikoma PVM įstatymo 41 straipsnyje „Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos", 49 straipsnyje „Prekės, tiekiamos į kitą valstybę narę" ir 53 straipsnio „Tam tikrais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais taikomos specialios taisyklės" 1 dalies 1–3, 6–7 punktuose ir 5, 6 ir 10 dalyse nurodytų sandorių atvejais.

Užsienio valstybės asmuo neprivalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimų iš kitos ES valstybės narės, kai:

- prekes, įsigytas iš kitos ES valstybės narės (kitos negu valstybė narė, kurioje jis įregistruotas PVM mokėtoju), šis asmuo iš karto patiekia PVM mokėtojui, kuriam yra nustatyta prievolė apskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti šių prekių pardavimo PVM,

- įsigyja prekių, kurios Lietuvoje PVM neapmokestinamos,

- įsigyja naują automobilį, akcizais apmokestinamas prekes,

- už įsigytas prekes sumokėtą PVM gali susigrąžinti.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71 str. 3 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ", 7 p.