« Grįžti

Ar gali užsienietis, vykdantis nuotolinę prekybą, užsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai?

Atnaujinimo data: 2014-11-12
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.2] Savanoriškas (72 str.)
Registracijos numeris   KD-4635   Data   2010.12.31

 

Registruotis savanoriškai PVM mokėtoju Lietuvoje gali Lietuvos Respublikoje neįsikūrę užsienio valstybių asmenys, kurie vykdo nuotolinę prekybą Lietuvoje, tačiau į Lietuvos Respubliką iš ES valstybės narės atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM sumokėto ar mokėtino ES valstybėje) per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 35 000 eurų, o einamaisiais kalendoriniais metais nėra didesnė už 35 000 eurų. Asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai, turėtų pateikti savo ES valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą leidimą, suteikiantį teisę prekių tiekimo vieta laikyti Lietuvos Respubliką, jei tokį leidimą privaloma gauti pagal ES valstybės narės teisės aktus.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 72 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ", 13 p.