« Grįžti

Kaip turės būti mokamas PVM (ar visa suma į Lietuvos biudžetą, ar atskirai į kiekvienos valstybės biudžetą), jei apmokestinamasis asmuo naudosis MOSS sistema?

Atnaujinimo data: 2014-10-28
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.4] MOSS sistema
Registracijos numeris   KD-8310   Data   2014-10-27

Jei apmokestinamasis asmuo naudosis MOSS, tai už kitų valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims suteiktas telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, PVM turės sumokėti į specialiąją VMI sąskaitą, kuri bus atidaryta Šiaulių banke.

Pažymėtina, kad deklaracijos turės būti pateiktos ir mokestis turės būti sumokėtas už kalendorinį ketvirtį per 20 dienų nuo to kalendorinio ketvirčio pabaigos. Mokėti į kiekvienos ES valstybės narės nurodytą sąskaitą Lietuvoje įsikūręs apmokestinamasis asmuo, besinaudojantis MOSS sistema, turės tik tuo atveju, jei jis bus pavėlavęs sumokėti ir atitinkama valstybė narė jam bus atsiuntusi priminimą, apie vėluojamą sumokėti PVM.

PVM, sumokėtą už prekes ar paslaugas, įsigytas kitose valstybėse narėse dėl ten teikiamų telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų, Lietuvos apmokestinamieji asmenys turės teisę susigrąžinti per EPRIS.