« Grįžti

Kas tai yra MOSS sistema ir ar privaloma joje registruotis?

Atnaujinimo data: 2014-10-28
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.4] MOSS sistema
Registracijos numeris   KD-8308   Data   2014-10-27

MOSS sudaro galimybę apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems elektronines paslaugas, registruotis PVM mokėtoju tik vienoje valstybėje narėje ir visas savo PVM prievoles, susijusias su šiomis elektroninėmis paslaugomis, vykdyti per tą valstybę narę, kurioje asmuo užsiregistravo PVM mokėtoju: jei asmens verslo įsteigimo vieta yra Europos Sąjungoje, toks asmuo registruojasi toje valstybėje narėje, kurioje yra įsteigtas jo verslas, jei asmens verslo įkūrimo vieta yra ne Europos Sąjungoje, toks asmuo gali pasirinkti, kurioje valstybėje narėje jam registruotis (jei toks ne Europos Sąjungos asmuo turi padalinių Europos Sąjungoje,  –jis registruojasi toje valstybėje narėje, kurioje yra jo padalinys, jei padalinių yra keletas – gali pasirinkti bet kurią valstybę narę iš tų, kuriose yra padalinių). Tačiau nors asmuo yra užsiregistravęs PVM mokėtoju per MOSS, PVM deklaracijas turės teikti ir mokestį mokėti tai valstybei narei, kurioje jis užsiregistravo kaip MOSS PVM mokėtojas, tačiau PVM skaičiuoti turės taikydamas tos valstybės narės PVM tarifą, kur paslaugos laikytinos suteiktomis.

MOSS nėra privaloma, t. y. asmuo gali registruotis PVM mokėtoju įprasta tvarka tose valstybėse narėse, kuriose suteikia telekomunikacijų, transliavimo ir elektronines paslaugas. Tokiu atveju PVM deklaracijos būtų teikiamos, o PVM mokamas tiesiogiai kiekvienoje toje valstybėje narėje, kurioje būtų įsiregistruojama PVM mokėtoju.

Pažymėtina, kad nors MOSS užsiregistravęs asmuo gauna PVM mokėtojo kodą, tačiau šis kodas galioja tik teikiant elektronines paslaugas kitų valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims. Teikiant kitokias paslaugas ar tiekiant prekes, o taip pat teikiant elektronines paslaugas toje valstybėje narėje, kurioje asmuo turi įsteigęs savo verslą arba turi padalinį, MOSS nėra taikoma, o MOSS suteiktas PVM mokėtojo kodas negali būti naudojamas. Kitaip tariant, MOSS registracijos metu suteiktas PVM mokėtojo kodas galioja tik MOSS, o atsiradus prievolei arba poreikiui asmeniui registruotis dėl kitokių paslaugų nei elektroninės paslaugos, teikiamos kitų ES valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims, teikimo ar prekių tiekimo, registruojamasi turi būti atskirai pagal kiekvienos valstybės narės registravimosi PVM mokėtoju taisykles toje valstybėje narėje, kurioje tokia prievolė ar poreikis atsirado.

MOSS suteiktas kodas taip pat nedaro įtakos ir apmokestinamojo asmens, ES įsikūrimo valstybėje narėje, naudojamai smulkaus verslo schemai. Kitaip tariant, jei apmokestinamasis asmuo, įsiregistravęs MOSS sistemoje ir gavęs MOSS kodą, naudojasi smulkaus verslo schema savo įsikūrimo valstybėje narėje, tai tokia schema ir toliau taikoma, jei yra tenkinamos nustatytos sąlygos (neviršytos nustatytos ribos).