« Grįžti

Kokie apmokestinimo PVM pakeitimai, taikomi telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninių paslaugų teikimo vietai nuo 2015-01-01?

Atnaujinimo data: 2014-10-28
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.4] MOSS sistema
[1.8.13.5] Specialioji elektroniniu būdu teikiamų paslaugų...
Registracijos numeris   KD-8307   Data   2014-10-27

 

Šiuo metu galiojančios taisyklės numato, kad telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų suteikimo vieta nustatoma vadovaujantis pagrindine paslaugų vietos nustatymo taisykle, t. y. jei paslaugos teikiamos apmokestinamajam asmeniui, tai tokių paslaugų vieta yra ten, kur įsikūręs apmokestinamasis asmuo, o jei neapmokestinamajam – tai tokių paslaugų vieta ten, kur įsikūręs paslaugų pardavėjas. 

Išimtys: 

- tais atvejais, jei tokios paslaugos yra teikiamos neapmokestinamajam asmeniui, kurio buveinė (jei tai juridinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jei tai fizinis asmuo) yra už ES ribų, tai tokios paslaugos yra laikomos suteiktomis už ES ribų;

- tais atvejais, kai tokios paslaugos yra teikiamos apmokestinamojo asmens, įsikūrusio už ES ribų (arba per apmokestinamojo asmens padalinį, esantį už ES ribų) neapmokestinamajam asmeniui, kurio buveinė (jei tai juridinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jei tai fizinis asmuo) yra Lietuva, tai tokios paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. telekomunikacijų, transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų suteikimo vieta  bus laikoma suteikta ten, kur bus įsikūrę pirkėjai (jei pirkėjai juridiniai asmenys) ar kur bus nuolatinė jų gyvenamoji vieta (jei pirkėjai fiziniai asmenys). Kitaip tariant, paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisyklė nepriklausys nuo to, ar atitinkama paslauga bus suteikta apmokestinamajam, ar neapmokestinamajam asmeniui.

Šiuo metu speciali elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema yra taikoma tik elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms, o nuo 2015 m. sausio 1 d. schema yra keičiama ir bus taikoma ne tik elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms, bet ir telekomunikacijų bei radijo ir televizijos transliavimo paslaugoms.

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas