« Grįžti

Kada Lietuvos Respublikos asmuo, PVM mokėtojas, gali (turi) išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro?

Atnaujinimo data: 2014-06-30
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.2] PVM mokėtojo išregistravimas (75 str.)
Registracijos numeris   KD-4654   Data   2012.01.02

Lietuvos Respublikos asmuo (PVM mokėtojas) turi teisę pateikti prašymo FR0388 formą išregistruoti iš PVM mokėtojų, kai:

1. bendra jo gauto atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) yra mažesnė kaip 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt). Dėl šios priežasties asmuo gali būti išregistruotas tik tokiu atveju, jei:

1.1. vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais, kontroliuoja keletą (ne mažiau kaip du) juridinių asmenų ir bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) nesiekė 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt) sumos;

1.2. asmens iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais nesiekė ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 14 000 Eur (iki 2014-12-31 - 35 000 Lt) ribos. Jei asmuo yra įsiregistravęs savanoriškai dėl to, kad įsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių, jis gali būti išregistruotas iš PVM mokėtojų, praėjus 24 kalendoriniams mėnesiams nuo jo įregistravimo (išskyrus atvejus, kai asmuo įgijo likviduojamo asmens statusą);

2. asmuo pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo;

3. išregistruotam iš PVM mokėtojų asmeniui neatsiranda prievolės įsiregistruoti PVM mokėtoju pagal PVM įstatymo 71 ir (arba) 711 straipsnių nuostatas.

Jeigu asmuo buvo įregistruotas PVM mokėtoju savanoriškai dėl to, kad įsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių, tai, išregistruojant jį, yra atsižvelgiama į auksčiau nurodytą 1.2 punkte nurodytą sąlygą;

4. asmuo nevykdo ekonominės veiklos.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 75 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 "DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ", 31 p.