« Grįžti

Kada užsienio asmenys, įsiregistravę Lietuvoje PVM mokėtojais, gali išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro?

Atnaujinimo data: 2014-06-30
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.2] PVM mokėtojo išregistravimas (75 str.)
Registracijos numeris   KD-4655   Data   2011.11.04

 

Užsienio asmenys turi teisę pateikti prašymo FR0388 formą išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro, kai:

1. Lietuvoje nutraukia veiklą;

2. išsiregistravus neatsiranda prievolės įsiregistruoti PVM mokėtoju pagal PVM įstatymo 71 ir (arba) 711 straipsnių nuostatas.

Jeigu užsienio asmuo PVM mokėtoju buvo įsiregistravęs savanoriškai dėl to, kad įsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių, jis gali būti išregistruotas po 24 kalendorinių mėnesių nuo jo įregistravimo (išskyrus atvejus, kai užsienio juridinis asmuo pasibaigia dėl likvidavimo ar reorganizavimo, o fizinis asmuo miršta ar yra paskelbiamas mirusiu);

3. praėjusiais kalendoriniais metais į Lietuvą atgabentų visų prekių vertė neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 36 203 eurų (t. y. 2014 metais 125 000 Lt,  2015 metais, 35 000 eurų ribos (jei užsienio asmuo PVM mokėtoju buvo įregistruotas dėl nuotolinės prekybos).

Jei užsienio asmuo įsiregistravo PVM mokėtoju savanoriškai, nes Lietuvoje vykdo nuotolinę prekybą, tai jis gali pateikti Prašymą išregistruoti tik tuomet, jei nuo savanoriško įsiregistravimo PVM mokėtoju praėjo daugiau kaip 24 kalendoriniai mėnesiai, išskyrus atvejus, kai užsienio juridinis asmuo pasibaigia dėl likvidavimo ar reorganizavimo, o fizinis asmuo miršta ar yra paskelbiamas mirusiu;

4. pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 75 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ", 32 p.