« Grįžti

Ar apmokestinamas PVM viešųjų pirkimų metu imamas užmokestis už pirkimo dokumentus (dalyvio mokestis)?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.1] Prekių tiekimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 4 str.)
[1.8.5.2.1] Paslaugų teikimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 7...
Registracijos numeris   KD-5711   Data   2009.12.18

 

Asmenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą vykdo viešąjį pirkimą, pirkimo dokumentų pateikimas viešojo pirkimo dalyviams nėra prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas, nors už juos gali būti imamas užmokestis (šį užmokestį sudaro kopijavimo ir pateikimo tiekėjams faktinės išlaidos), t. y. tokių pirkimo dokumentų pateikimas neatitinka PVM objektui nustatytų sąlygų.

Todėl viešojo pirkimo metu pirkimo dokumentų pateikimas tiekėjams nėra PVM objektas ir PVM neskaičiuojamas.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 3 str.