« Grįžti

Ar gauti dividendai, pajamos už vertybinius popierius, banko indėliai, gautos netesybos, pagautė, kompensacijos priskiriamos PVM apmokestinamosioms pajamoms?

Atnaujinimo data: 2014-11-15
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.1] Prekių tiekimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 4 str.)
Registracijos numeris   KD-4334   Data   2009.12.15

Į gautų iš ekonominės veiklos pajamų apimtį neįeina PVM mokėtojo gauti  dividendai ar kitos pajamos iš akcijų (dalių, pajų), taip pat kitų vertybinių popierių turėjimo, gaunamos pajamos iš banko indėlio, banko sąskaitos ar banko kortelės turėjimo, gauta pagautė, pardavėjo gautos kompensacijos, skirtos atliekant mokėjimus tretiesiems asmenims pirkėjo vardu patirtoms  išlaidoms  padengti, netesybos ir kitos panašios  gautos (gautinos)  sumos, kurios nėra pajamos iš veiklos.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 3 str. 1 d.