« Grįžti

Kokie sandoriai laikomi prekių tiekimu?

Atnaujinimo data: 2014-12-14
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.1] Prekių tiekimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 4 str.)
Registracijos numeris   KD-4340   Data   2009.12.15

 

Prekių tiekimo atvejai :

- tai prekių pardavimas pagal prekių pirkimo-pardavimo sutartis (vartojimo pirkimo - pardavimo (mažmeninės prekybos), didmeninio pirkimo – pardavimo, nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo ir kt.). Tačiau gali būti ir kitokie prekių tiekimo atvejai, pvz., prekių mainai, aukcionas, dovanojimas ir kt.

- tai prekių perdavimo kitam asmeniui atvejai, kai pagal sandorio sąlygas ne tas asmuo, kuriam perduotos prekės, o trečioji šalis įgyja teisę disponuoti tomis prekėmis kaip jų savininkas. Tai gali būti prekių perdavimo atvejai, kai prekių tiekėjas pagal tarpininkavimo sutartį perduoda prekes atsiskleidusiam tarpininkui, kuris šias prekes parduoda tretiesiems asmenims prekių tiekėjo vardu ir sąskaita.

- prekių perdavimas pagal nuomos sutartį ar kitą sutartį, kuri numato visas šias sąlygas:

1. atlyginimo už  perduodamas prekes atidėjimą ir (arba) atlyginimą dalimis;

2. asmeniui, kuriam prekės perduotos, arba trečiajai šaliai perdavimą didžiosios dalies rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe;

3. turto nuosavybės perdavimą.

Lietuvos PVM mokėtojui nuosavybės teise priklausančių prekių išgabenimas iš Lietuvos konsignaciniais tikslais į kitą valstybę narę tos kitos valstybės narės PVM mokėtojui laikomas prekių tiekimu šiam kitos valstybės narės PVM mokėtojui, kai:

- šiam kitos valstybės narės PVM mokėtojui pagal sandorio sąlygas numatytas prekių nuosavybės perdavimas,

- prekės padedamos saugoti į šiam kitos valstybės narės PVM mokėtojui priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais naudojamus sandėlius ar kitas patalpas ir

- toje kitoje valstybėje narėje Lietuvos PVM mokėtojo vykdomai konsignacinei prekybai pagal tos valstybės narės teisės aktus taip pat būtų taikoma supaprastinta apmokestinimo ir registravimo PVM mokėtoju tvarka.

Prekių tiekimu nelaikomas konsignaciniais tikslais iš kitos valstybės narės atgabentų į Lietuvą prekių nuosavybės perdavimas Lietuvos PVM mokėtojui, kuris vienintelis naudoja šias prekes savo ekonominėje veikloje ir kuris, atgabenus šias prekes į Lietuvą, jau turėjo apskaičiuoti šių prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės pardavimo PVM.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 4 str. 1 d.