« Grįžti

Kuriais atvejais fiziniam asmeniui, pardavusiam žemę ar kitą nekilnojamąjį turtą, atsiranda prievolė skaičiuoti PVM?

Atnaujinimo data: 2014-11-12
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.1] Prekių tiekimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 4 str.)
Registracijos numeris   KD-4352   Data   2009.12.15

 

Fiziniam asmeniui, pardavusiam žemę ar kitą nekilnojamąjį turtą, prievolė skaičiuoti PVM už jam nuosavybės teise priklausančio turto tiekimą atsiranda tokiu atveju, kai yra įvykdytos tokios sąlygos:

1) tiekiamas turtas yra:

- žemė statyboms,

- nauji pastatai ar statiniai bei jų dalys;

2) žemės ir kito nekilnojamo turto pardavimo sandoriams būdingas tam tikras tęstinumas ar atsikartojimas, t. y. jie nėra atsitiktinio pobūdžio, kas leidžia daryti prielaidą, jog vykdoma ekonominė veikla;

3) per paskutiniuosius 12 mėnesių atlygis, gautas už per paskutiniuosius 12 mėnesių vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas viršija 45 000 Eur  (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 3 str. 1 d.