« Grįžti

Kuriuo atveju prekių tiekimas ir (ar) paslaugų teikimas yra Lietuvos PVM objektas?

Atnaujinimo data: 2015-02-27
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.1] Prekių tiekimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 4 str.)
[1.8.5.2.1] Paslaugų teikimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 7...
Registracijos numeris   KD-4330   Data   2009.12.15

 

PVM objektas yra prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas:

1. prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį;

Laikoma, kad atlygis už tiekiamas prekes gautas, kai:

1) už jas gaunami pinigai;

2) už jas atlyginama kitomis prekėmis ar paslaugomis;

3) jos atiduodamos nemokamai (privatiems poreikiams tenkinti);

4) prekės pervežamos į ES valstybę narę verslo tikslais;

5) pasigaminamas ilgalaikis materialusis turtas;

6) gaunamas turtinis įnašas, gaunamas turtas reorganizacijos metu.

Atlygiu yra laikomas iš pirkėjų ir (arba) trečiosios šalies gautas (gautinas) atlyginimas už tiekiamas prekes, neatsižvelgiant į atlyginimo formą (pinigai, prekės, paslaugos ir pan.).

2. prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal PVM įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje;

Šalies teritorija – tai Lietuvos Respublikos teritorija ir greta Lietuvos Respublikos teritorinių vandenų esantis plotas. PVM įstatymo 12 ir 12-1 straipsniai reglamentuoja kriterijus, pagal kuriuos nustatoma prekių tiekimo vieta.

3. prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks.

Kai fizinio asmens sudaromi sandoriai nėra susiję su jo vykdoma ekonomine veikla, nelaikoma, kad fizinis asmuo tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas veikdamas kaip apmokestinamasis asmuo.

Visais atvejais PVM objektu laikomas bet kurio fizinio ar juridinio asmens Lietuvoje tiekiamos naujos transporto priemonės, kurios  tiekėjo, pirkėjo ar trečiojo asmens išgabenamos iš Lietuvos į kitą ES valstybę narę. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar pardavėjas vykdo ekonominę veiklą, ar ne.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 3 str. 1 d.