Kokiu dokumentu įforminamas ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas?

Atnaujinimo data: 2014-12-15
Registracijos numeris   KD-4308   Data   2009.12.17   Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės...

Kuriuo atveju už pasigamintą turtą neskaičiuojamas pardavimo PVM?

Atnaujinimo data: 2014-12-14
Registracijos numeris   KD-4314   Data   2009.12.17   Pasigaminto ilgalaikio turto pardavimo...

Kurie remonto darbai laikomi pastato (statinio) esminiu pagerinimu?

Atnaujinimo data: 2014-12-12
Registracijos numeris   KD-4315   Data   2009.12.15 Esminis pagerinimas – tai statybos darbai, kurie...